Nasza Firma specjalizuje się zarówno w szkodach majątkowych (rzeczowych), jak i osobowych. Dochodzimy pełnych roszczeń (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków, utraconych korzyści itp.) związanych z następującymi zdarzeniami:

 • wypadek komunikacyjny (dotyczy zarówno kierowcy, pasażera, pieszego, rowerzysty i innej osoby biorącej udział w wypadku)
 • błąd lekarski
 • wypadek przy pracy
 • wypadki w rolnictwie
 • niezgodne z prawem działania (decyzje lub inne orzeczenia) organów administracji państwowej, w tym organów podatkowych
 • niezgodne z prawem wyroki sądowe
 • śmierć osoby bliskiej
 • choroba zawodowa
 • pogryzienie przez psa lub inne zwierzę
 • urazy związane z poślizgnięciem na oblodzonym chodniku
 • wszelkie inne zdarzenia wywołujące szkody rzeczowe lub osobowe

Centrum Odszkodowawcze TYR odzyskuje odszkodowania zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniach przed właściwymi sądami powszechnymi. Oferujemy pełną obsługę prawną, począwszy od prawnej analizy zdarzenia i przysługujących roszczeń odszkodowawczych do uzyskania prawomocnego wyroku sadowego. Na każdym etapie prowadzimy sprawy z najwyższą starannością przy pomocy wyspecjalizowanych prawników z długoletnią praktyką.

Dochodzenie Państwa roszczeń obejmuje:

 • ocenę zdarzenia wywołującego szkodę, w tym analiza prawna umów ubezpieczenia i innych dokumentów mających związek ze szkodą
 • ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność odszkodowawczą
 • pomoc w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i innych dowodów mających wpływ na zasadność i wysokość roszczeń
 • ustalenie rodzaju oraz zakresu przysługujących roszczeń
 • ocenę wysokości roszczeń
 • zgłoszenie roszczeń podmiotowi ponoszącemu odpowiedzialność wraz z żądaniem wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia/renty i innych należnych kwot
 • mediacja mająca na celu uzyskanie jak najwyższego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty,

a w przypadku niezadawalającego wyniku mediacji:

 • wystąpienie na drogę postępowania z pozwem odszkodowawczym
 • reprezentowanie na rozprawach sądowych przez radcę prawnego lub adwokata
 • składanie stosownych pism procesowych, wniosków, ocena i podważanie ewentualnych opinii biegłych sądowych
 • uzyskanie możliwie najkorzystniejszego prawomocnego wyroku sądowego i czynności związane z jego całkowitą realizacją

O NAS

Jesteśmy firmą, której misja i cel zostały precyzyjnie określone…

Czytaj więcej…

WYNAGRODZENIE

Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od osiągnięcia…

Czytaj więcej…

WSPÓŁPRACA

Na każdym etapie procesu odszkodowawczego korzystamy z usług specjalistów.

czytaj więcej…