Jesteśmy firmą, której misja i cel zostały precyzyjnie określone już w momencie powstania. Celem tym jest maksymalna troska o szeroko pojęty interes naszych klientów w skomplikowanym i trudnym procesie dochodzenia roszczeń jakie przysługują osobom, które poniosły szkodę majątkową, rzeczową, uszczerbek na zdrowiu czy też doznały krzywdy moralnej po stracie bliskiej osoby. Nasze działania podejmowane w granicach dozwolonych prawem, cechuje nieustępliwość, uczciwość, głębokie poczucie sprawiedliwości a także zrozumienie potrzeb klientów w aspekcie ludzkim co jest niezwykle istotne mając na uwadze fakt, że prowadzone postępowania zazwyczaj dotyczą sytuacji, których konsekwencją stają się rodzinne dramaty. Nieprzypadkowo w nazwie naszej firmy umieściliśmy znanego w mitologii nordyckiej boga TYR symbolizującego walkę, siłę, strategię a także honor, prawo i sprawiedliwości. Zdecydowanie, nieustępliwie, z dążeniem osiągnięcia satysfakcjonującego rozstrzygnięcia niesiemy pomoc osobom, które w wyniku zdarzeń losowych potrzebują wsparcia profesjonalistów dla uzyskania maksymalnie wysokich, należnych świadczeń odszkodowawczych (np. zadośćuczynienie, renta, odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej). Klientom zapewniamy kompleksową obsługę, opartą o jasne zasady w zakresie wzajemnej komunikacji, w szczególności nieograniczonego i nieutrudnionego prawa do zapoznania się ze stanem sprawy, taktownym i wyważonym działaniem jak też przejrzystymi warunkami w zakresie wynagrodzenia za udzieloną pomoc.

Współpraca z doświadczonymi prawnikami, jak też innymi fachowcami takimi jak: lekarze, specjaliści z zakresu ruchu drogowego, wyceny szkód majątkowych, pozwala nam na prawidłowe oszacowanie wysokości szkody a w konsekwencji żądanie realnych do uzyskania, uwzględnianych przez sądy kwot pieniężnych. Działania nasze już od początkowej fazy zapoznania się ze sprawą zmierzają w kierunku uczciwego poinformowania o możliwym do uzyskania świadczeniu, nie obiecujemy nierealnych odszkodowań, staramy się oszczędzać klientom przeżywania rozczarowań, spowodowanych otrzymaniem świadczeń o wysokości kilkukrotnie niższej niż pierwotnie żądana.

Nie zawiedziemy Twojego zaufania.


WYNAGRODZENIE

Nasze wynagrodzenie uzależnione jest od osiągnięcia…

Czytaj więcej…

PROWADZONE SPRAWY

Nasza Firma odzyskuje odszkodowania zarówno…

Czytaj więcej…

WSPÓŁPRACA

Na każdym etapie procesu odszkodowawczego korzystamy z usług specjalistów.

czytaj więcej…